O mně

Jmenuji se Jana Vladařová. Překladům a tlumočení německého jazyka se naplno věnuji od dokončení studia na pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci. Kvalifikaci jsem si dále rozšířila Státní speciální jazykovou zkouškou pro obor překladatelský a tlumočnický a dále Doplňkovým studiem pro soudní tlumočníky a překladatele v oblasti práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Ve své praxi jsem získala odbornost zejména v oblastech lékařství, farmacie, ekonomie a práva. V roce 2009 jsem byla jmenována soudním tlumočníkem. Při překladech odborných textů spolupracuji se specialisty v jednotlivých oborech a s rodilými mluvčími. Dlouhodobou spoluprací s překladatelskými agenturami a jazykovými školami se snažím docílit terminologické kontinuity a stylové jednotnosti, důraz kladu na přesnost a jazykovou správnost. Kromě překladů se věnuji rovněž lektorské činnosti.

Budu ráda, když Vás nabídka mých služeb osloví.