Překlady

Nabízím překlady z německého jazyka do jazyka českého a naopak. Mám zkušenosti s překládáním textů v různých specializacích.

Specializované obousměrné překlady

V oblasti právní mohu nabídnout překlady obchodních smluv, úředních výpisů (obchodní rejstřík, rejstřík trestů), soudních rozhodnutí a usnesení a dalších úředních dokumentů. V oblasti obchodu a ekonomie mohu posloužit při překladech firemní dokumentace, interních směrnic a časopisů, katalogů, reklamních materiálů, brožur, marketingových studií, obchodní korespondence, auditorských zpráv, účetních závěrek, výročních zpráv a dalších dokumentů. Využít můžete mých zkušeností s texty v oblasti pojišťovnictví a sociálního zabezpečení nebo v oboru pedagogiky a psychologie. Také provádím překlady osobních dokumentů, jakými jsou například vysvědčení, rodný list, oddací list, středoškolské a vysokoškolské diplomy, výuční listy. V oboru lékařství a farmacie mohu poskytnout překlady lékařských zpráv a posudků, zpráv z nemocnic a rehabilitačních zařízení, překlady příbalových letáků k lékům a přípravkům podporujícím zdraví. Dále mohu nabídnout překlady technických dokumentů pro systémy řízení jakosti, různé předpisy, řády, normycertifikáty. V oblasti cestovního ruchu provedu překlady prezentačních materiálů měst, překlady turistických portálů apod.

Překlady s tlumočnickou doložkou

Jako soudní překladatelka poskytuji také právně závazné překlady dokumentů s tlumočnickou doložkou. Soudní překlady se sešívají se zdrojovým textem – buď s originálním dokladem nebo s jeho notářsky ověřenou kopií. K tomuto kompletu se připojí tzv. tlumočnická doložka opatřená kulatým razítkem, která slouží jako doklad o správnosti překladu.

Tlumočnickou doložku doplním na požádání k provedenému překladu, nabízím i korekturu textů s možností doplnění tlumočnické doložky. Doplnění tlumočnické doložky poskytuji za příplatek, bližší informace najdete v ceníku.

Ostatní překlady

Také nabízím překlady běžné korespondence a běžných textů. V rámci poskytování skutečně kvalitních překladů se nezabývám překlady v jiných než uvedených oborech, také nepřekládám literaturu.

Pro překlady využívám pokročilé funkce jazykových a překladatelských programů TransitTrados.