Výuka

Chcete-li se naučit německy nebo se v německém jazyce zdokonalit, jsem tu pro Vás. Nabízím kurzy pro začátečníky i pokročilé, pro jednotlivce sestavím individuální kurz, pokud je Vás více, vytvoříme společně skupinový kurz. Nemáte-li přes týden čas, můžeme se dohodnout na víkendových intenzivních kurzech.

Specializovaná témata

Pro zlepšení Vašich jazykových znalostí ve vybraných oblastech se můžeme zaměřit při výuce na specializovaná témata, např. obchodní jazyk, právní obraty, medicínu. Vaše zaměstnance mohu vzdělávat v německém jazyce prostřednictvím firemních kurzů.

Příprava na zkoušky

Nestačili jste se vše naučit při standardní výuce? Zařiďte si u mě doučování. Také Vás mohu připravit na maturitu z německého jazyka, na státní zkoušky či přijímací zkoušky na vysoké školy.

Individuální plán výuky

Na základě Vašich požadavků a s ohledem na dosavadní jazykové znalosti vytvořím pro každý kurz individuální plán výuky. Ten pak umožní získat z výuky co nejvíce nových znalostí.

Při výuce kombinuji několik učebních metod. Součástí jsou nacvičování gramatických jevů, procvičování výslovnosti, konverzace, jazykové hry, dále práce s texty, čtení a v neposlední řadě poslech. Snažím se o nenásilnou formu výuky jazyka a o odbourání strachu z používání cizího jazyka u studentů.